Vietnamese الفيتنامية Tiếng Việt?? ??

53 فيتنامية ?? vietnam ـ Islam – Học viện SunnahDưới sự quản lý của tiến sĩ Haitham Sarhan
اللغة الفيتنامية
vietnam

YouTube
https://www.youtube.com/channel/UCdPmm52cNkxPLq9vDexrZ7A

https://youtube.com/playlist?list=PLBFEt29we81TR6St9MdjCeQ_FAjB2Xhmn

Facebook
https://www.facebook.com/pg/53-%D9%81%D9%8A%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-lien-he-ben-vietnam-107573470712046/community/

Telegram
https://t.me/Hsarhan53

https://whatsapp.com/channel/0029Va8K4JE1SWt1ckVqNX40

?https://sarhaan.com/a/vietnamese-%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%8a%d8%aa%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%8a%d8%a9-tieng-viet/

site
https://alsarhaan.com/vi

Islam – Học viện Sunnah
Dưới sự quản lý của tiến sĩ Haitham Sarhan
https://drive.google.com/drive/folders/1QLri0K8tb01TFmI6dxE6K-MPn9X91LF-?usp=sharing

الفيتنامية Tiếng Việt
مناطق التحدث بها: فيتنام، كمبوديا، لاوس؛ وفي الولايات المتحدة الأمريكية، ودول أخرى جاليات فيتنامية
عدد الناطقين بها: نحو ٦۰ مليوناً

Ý nghĩa và nội dung Thiên Kinh Qur’an bằng Việt ngữ

Share this book                  Ý nghĩa và nội dung Thiên Kinh Qur’an bằng Việt ngữ Giới thiệu chung – Thiên Kinh Qur’an với thể văn xuôi gieo vần độc đáo với nội dung vô cùng phong phú làm cho người nghe say mê. Qur’an là một kiệt tác vô địch mà không một nhà văn hào […]

Ý nghĩa và nội dung Thiên Kinh Qur’an bằng Việt ngữ Read More »

Học viết chữ tiếng Ả Arập và viết chữ Quran.

Share this book                  Học viết tiếng Ả Rập và Juzz Amma từ Kinh Qur’an: Một cuốn sách được dịch sang tiếng Anh, do Tiến sĩ Haytham Sarhān sáng tác. Nó nhằm mục đích dạy sao chép phông chữ Ả Rập dần dần bằng cách viết các chữ cái trong các tình huống khác nhau, sau

Học viết chữ tiếng Ả Arập và viết chữ Quran. Read More »

Giáo luật về việc nhịn chay

Giáo luật về việc nhịn chay

Share this book                  Giáo luật về việc nhịn chay : được chuyển ngữ sang tiếng Anh, tác giả Tiến sĩ Haytham Sarhān. Ông đã đề cập đến các quy tắc quan trọng nhất liên quan đến việc nhịn chay bắt buộc và nhịn chay khuyến khích, khi nào không thích hợp để nhịn ăn và

Giáo luật về việc nhịn chay Read More »

Tóm lược các quyền lợi mà bản năng kêu gọi và được thừa nhận bởi luật Shari’ah bằng tiếng Ả-rập của Ibnu ‘Uthaimin – Ro hi ma hul lo hu ta‘a laa –

Share this book                  Tóm tắt bằng tiếng Việt các quyền được định đoạt bởi Fitrah(bản năng/ thiên chức) và được Shari’ah (luật Islam) phê duyệt. Bởi Ibn Uthaymeen – Cầu xin Allah thương xót ông. 1ـ حقُّ الله تعالى أن تعبده وحده لا شريك له، وتكون عبدًا متذللا خاضعا له، ممتثلا لأمره، مجتنباً لنهيه، مصدِّقا

Tóm lược các quyền lợi mà bản năng kêu gọi và được thừa nhận bởi luật Shari’ah bằng tiếng Ả-rập của Ibnu ‘Uthaimin – Ro hi ma hul lo hu ta‘a laa – Read More »

Nabi Muhammad – Sol lol lo hu ‘a lai hi wa sal lam – là ai, và Người đã dạy chúng ta những gì?

Nabi Muhammad – Sol lol lo hu ‘a lai hi wa sal lam – là ai, và Người đã dạy chúng ta những gì?

Share this book                  من هو النبي صلى الله عليه وسلم وماذا علمنا؟ كتيب باللغة الفيتنامية ، ألفه الدكتور هيثم سرحان، يبين فيه عظمة النبي صلى الله عليه وسلم وعظمة الدين والمبادئ  التي جاء بها. Ai là Nabi – Sol lol lo hu ‘a lai hi wa sal lam –, và chúng ta đã biết những

Nabi Muhammad – Sol lol lo hu ‘a lai hi wa sal lam – là ai, và Người đã dạy chúng ta những gì? Read More »

Scroll to Top