वजू तयम्मुम र नुहाउने विधि

Share this book                  वज़ु, तयम्मुम र घुस्लको विवरण: नेपाली भाषामा एउटा डा. हैथम सरहानले तयार पारेको चित्रित प्यानल, जसमा पैगम्बरको वज़ु, तयम्मुम र घुस्लको वर्णनको सारांश छ।

वजू तयम्मुम र नुहाउने विधि Read More »