सानो मुस्लिम المسلم الصغير

सानो मुस्लिम : “अल्अब व अतअल्लम” वेबसाइट द्वारा निर्देशित नेपाली भाषामा एउटा पुस्तक, जसको पर्यवेक्षण शेख डा. हैथम सरहानले गरेका छन्। यो एउटा पाठ हो जसमा मुस्लिम बालबालिकाका लागि इस्लामका सिद्धान्तहरू र नैतिकताहरू समावेश छन्। पुस्तक रमाईलो, सुन्दर र मनमोहक छ जसले यस पुस्तकलाई रमणीय बनाउँदछ। كتاب المسلم الصغير: كتاب باللغة النيبالية ، من إخراج […]

सानो मुस्लिम المسلم الصغير Read More »