తెలుగు ?? ?? التلغو

التلغو
(తెలుగు)

مناطق التحدث بها: ولايتا آندهرا برديش وتِلِنغانا في الهند،وفي ماليزيا جالية ناطقة بهذه اللغة

عدد الناطقين بها: نحو ٥٥ مليوناً

تيلغو – تيلجو ఇస్లాం – మఅహదుస్సున్నహ్ షైఖ్ డా. హైతం సర్హాన్ హఫిజహుల్లాహ్ వారి పర్యవేక్షణలో తెలుగు భాష

YouTube

https://www.youtube.com/playlist
Facebook

https://www.facebook.com/profile.php?id=61555161815975

Telegram

https://t.me/sarhant

site
alsarhaan.com

?

sarhaan.com

معہد السنہ زیر نگرانی : ڈاکٹر ہیثم سرحان
mahadsunnah.com

تعلم الخط العربي

Share this book                  كتاب باللغة العربية، ألفه الشيخ الدكتور هيثم سرحان، يهدف إلى تعليم خط النسخ من خلال التدرج في تعلم كتابة الحروف بأحوالها المختلفة ثم الانتقال إلى التطبيق على بعض المتون العلمية، كما يهدف إلى تعليم الخط العثماني- وهو الخط الذي كُتب به المصحف في زمن عثمان رضي الله عنه- من خلال التطبيق على […]

تعلم الخط العربي Read More »

దివ్యఖుర్ఆన్ సందేశం

Share this book                  దివ్యఖుర్ఆన్ సందేశం వివరణ ఇది తెలుగు భాషలో ఖుర్ఆన్ భావం యొక్క అనువాదము. మొదటి అధ్యాయం నుండి చివరి అధ్యాయం వరకు ఇక్కడ పొందుపరచ బడినది. దీనిని మెరుగుపరచటానికి, మీ సలహాలు ఏమైనా ఉంటే దయచేసి అనువాదకుడికి పంపగలరు. దీని ప్రత్యేకత ఏమిటంటే, ఇందులో ప్రతి అరబీ వచనమునకు దాని ప్రక్కనే తెలుగు అనువాదం చేయబడినది.

దివ్యఖుర్ఆన్ సందేశం Read More »

Scroll to Top