Afar العفرية?? ?? ?? عفارية Qafar

82 قناة عفرية Afar العفرية Qafár ـ Qafar afat islaaminna sonnam maacada:Amorraaqeh akak tanim qilmi caakimih yan:Heytam Sarca
اللغة العفرية
Afar العفرية Qafár

YouTube

https://youtube.com/playlist?list=PLBFEt29we81TkVtxB9iRIlSFhdbN__ksb

Facebook
https://www.facebook.com/pg/82-%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9-%D8%B9%D9%81%D8%B1%D9%8A%D8%A9-Afar-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%81%D8%B1%D9%8A%D8%A9-Qaf%C3%A1r-113190551290393/community/

Telegram
https://t.me/sarhan003

https://whatsapp.com/channel/0029Va9WFdM5PO0tkAHtWk2V

Site

?https://sarhaan.com/a/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%81%d8%b1%d9%8a%d8%a9-afar/

تعلم الخط العربي

Share this book                  QAFÁR AFAT qarab afih firsa baritaanam kee qhuraan kitaabak qammi makaddama baritaanamat yabta kitaabay Qafar afat tani,kitab bicisseeh xayyossem massakaxxale:DOKTOOR HEYTAM ASSARCAAN KINNI, kitab hadafah akah heem qarab afih firsa wakaay tuh baritak,usug leh yan qaynatitteek,tokkeek kaaduunak abbinoysoh qunxa qilmi kitoobal ,tonnah kaaduunak ama kitaabal tanih yallih qhuraan edde yan firsentay A […]

تعلم الخط العربي Read More »

Yallih farmoyti:“salat kee nagayna kaal tanay” salat elle abak yenennih weelo

Share this book                  Qafar afat farmoyti salaatih(yallak salat kee nagayna kay amol tanuk)weelo elle tan luucu,bicisseeh xayyossem massakaxxale A SHEEK A DOKTOOR HEYTAM ASSARCAAN ,ama luucul yallih farmoytih salaatih weeloolay amoggacsale elle tan,salaatak culmaak xabbaay mawqa fanah,ceelalloh elle aban inni elle yan kaaduk صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم باللغة العفرية صفة صلاة النبي

Yallih farmoyti:“salat kee nagayna kaal tanay” salat elle abak yenennih weelo Read More »

farmoyti wado elle ten inna yalli kaa yakcanay

Share this book                  صفة الوضوء والتيمم والغسل:لوحة مصورة باللغة العفرية ، من إعداد فضيلة الشيخ الدكتور هيثم سرحان، فيها ملخص صفة وضوء وتيمم وغسل النبي صلى الله عليه وسلم مع الصور التوضيحية.QAFAR AFAT wodow weeloo kee tammam elle aban innaa kee leek elle kaqalan innih baxxaqsiyyi elle fotoh yan luucu,BICISSEEH XAYYOSSEM MASSAKAXXAA KEE KONNABALE A

farmoyti wado elle ten inna yalli kaa yakcanay Read More »

Qusba sannat elle nel culakkel macah qafadewaynaah

Qusba sannat elle nel culakkel macah qafadewaynaah?

Share this book                  Qaadaak qiidittey essekexxa haanah iyya ummaanih marih garil le migaqtaallay ikkah,kulli marak le diinih qalaama. فهي سمة من السمات التي تتميز بها كل ملة وأتباعها عن غيرهم. Ummaanih mari astay geeri marak edde is cagalah iyya leeh,ken kataya mari ken edde kataya tokkel. وقد تواترت النصوص الشرعية بحصر أعياد المسلمين في عيدين

Qusba sannat elle nel culakkel macah qafadewaynaah? Read More »

MUSNILTI GEXSOOSAA KEE CAALATA.

Share this book                  اخلاق المسلم MUSNILTI GEXSOOSAA KEE CAALATA. اسم اللغة العفرية. QAFÁR AFA و لا تعتدوا. Caddok matatrina. و لا تعثوا في الأرض مفسدين. Baaxoh adda mabiysina umaanet. و لا تلبسوا الحق بالباطل Yani deedalat mabaysin. و لا تقف ما ليس لك به علم Aaxige waytaamih addat maradin,maculin. و لا تمش في الأرض مرحا

MUSNILTI GEXSOOSAA KEE CAALATA. Read More »

Ankacsih waaso

Ankacsih waaso

Share this book                  حرمة الإستماع للأغاني باللغة العفرية:QAFÁR AFAT GADI ANKACSIH WAASO قال الشيخ ابن باز رحمه الله :” إن الاستماع إلى الأغاني حرام ومنكر، وعن ومن أسباب مرض القلوب وقسوتها وصدها عن ذكر الله. الصلاة”. Asheek ibni baaz yalli kaah racmatay iyyeh:Gaditteeta ankacisaanam waaso le (caraamuk tan)maabboonu,sorkocobbaxi dalkaa kee kafnak sababa,yallih galab xagok sahda

Ankacsih waaso Read More »

Qafár afat caji qibaada elle aban innih baxxaqsà

Share this book                  Qafár afat caji qibaada elle aban innih baxxaqsà Caji elle aban innih baxxaqsi rata luk elle yan luucu tah Qafár afat, caji elle aban innih baxxaqsi elle faxxasimtanal elle yan lucuh kinni taham,maaqat maaqatah qaxaleeh kulsale qusbannal uxxiih baxxaqsà lennal,ummaanih imik fooca luk,toh akah kinnim caji fardi ummaanih num nek meqennal abaggida,yallih farmoyti

Qafár afat caji qibaada elle aban innih baxxaqsà Read More »

Scroll to Top