Redaktimi-Mesime-te-rendesishme-Shejh-Hejthem

Redaktimi-Mesime-te-rendesishme-Shejh-Hejthem

Komenti i mësimeve të rëndësishme për popullin e thjeshtë, libër në gjuhën shqipe, përpiluar nga dr. Hejthem Serhan, ky libër është koment i librit “Mësime të rëndësishme për popullin e thjeshtë” të imam Abdul Aziz bin Bazit -Allahu e mëshiroftë- në të cilin ai tuboi një mori njohurish fetare të cilat ndërlidhen me dispozitat doktrinale, juridike dhe etike, gjëra të cilat i takojnë popullit të thjeshtë që t’i njoh ato Këtë libër autori e ka zbukuruar me...

Read More
FileAction
دروس_الباني_Shpjegimi_i_Mësimeve_të_rëndësishme_për_popullinDownload 
Redaktimi-Mesime-te-rendesishme-Shejh-HejthemViewDownload 
🇦🇱 01/04 Hyrje Mësime të Rëndësishme.Download 
🇦🇱 02/04 Si ta mësojmë KuraninDownload 
🇦🇱 03/04 Pse e mësojmë Teuhidin NjëshmërinëDownload 
🇦🇱 04/04 Llojet e shirkut.Download 
Internal PDF Viewer
Redaktimi-Mesime-te-rendesishme-Shejh-Hejthem
FAST DOWNLOAD

Redaktimi-Mesime-te-rendesishme-Shejh-Hejthem

Scan QR Code | Use a QR Code Scanner to fast download directly to your mobile device

Downloads
Scroll to Top
Scroll to Top