Redaktimi-Mesime-te-rendesishme-Shejh-Hejthem

Redaktimi-Mesime-te-rendesishme-Shejh-Hejthem

Komenti i mësimeve të rëndësishme për popullin e thjeshtë, libër në gjuhën shqipe, përpiluar nga dr. Hejthem Serhan, ky libër është koment i librit “Mësime të rëndësishme për popullin e thjeshtë” të imam Abdul Aziz bin Bazit -Allahu e mëshiroftë- në të cilin ai tuboi një mori njohurish fetare të cilat ndërlidhen me dispozitat doktrinale, juridike dhe etike, gjëra të cilat i takojnë popullit të thjeshtë që t’i njoh ato Këtë libër autori e ka zbukuruar me...

Read More
Internal PDF Viewer
Redaktimi-Mesime-te-rendesishme-Shejh-Hejthem
FAST DOWNLOAD

Redaktimi-Mesime-te-rendesishme-Shejh-Hejthem

Scan QR Code | Use a QR Code Scanner to fast download directly to your mobile device

Downloads
Scroll to Top