Sarhan pa Libri i Teuhidit dhe Akides

الباني-2-Copie-640x1024

Sarhan pa Libri i Teuhidit dhe Akides

Libri i Teuhidit dhe Akides: libër në gjuhën shqipe, i përpiluar nga dr. Hejthem Serhan, përmban një mori njohurish fetare në aspektin e besimit dhe parimeve të fesë, si dhe të disa dispozitave juridike, adhurimeve dhe raporteve shoqërore. Gjithashtu përmban fragmente të shkurtra nga biografia profetike, si the koment të shkurtër të kaptinave të shkurtra të Kuranit. Në fund të librit ka bërë një pjesë për pyetje dhe provime. ...

Read More
FileAction
مجموع المتون - نسخة Albania 3 (1) (1)Download 
Sarhan pa Libri i Teuhidit dhe AkidesViewDownload 
Internal PDF Viewer
Sarhan pa Libri i Teuhidit dhe Akides
FAST DOWNLOAD

Sarhan pa Libri i Teuhidit dhe Akides

Scan QR Code | Use a QR Code Scanner to fast download directly to your mobile device

Downloads
Scroll to Top
Scroll to Top