Asali ga bukukuwan idi, -duk da suna da sunaye dayawa- asali gare su shine kasancewarsu alamomi ga addinai.

Asali ga bukukuwan idi, -duk da suna da sunaye dayawa- asali gare su shine kasancewarsu alamomi ga addinai.

Asali ga bukukuwan idi, -duk da suna da sunaye dayawa- asali gare su shine kasancewarsu alamomi ga addinai.

الأصل في الأعياد على اختلاف مسمياتها أنها من شعائر الاديان. Asali ga bukukuwan idi, -duk da suna da sunaye dayawa- asali gare su shine kasancewarsu alamomi ga addinai. فهي سمة من السمات التي تتميز بها كل ملة وأتباعها عن غيرهم. saboda haka, bukukuwa alamomi ne da suke banbance kowane addini, da mabiyansa, daga wadanda ba su ba. وقد تواترت النصوص الشرعية بحصر أعياد المسلمين...

Read More
FileAction
Asali ga bukukuwan idi, -duk da suna da sunaye dayawa- asali gare su shine kasancewarsu alamomi ga addinai.Download 
Internal PDF Viewer
Asali ga bukukuwan idi, -duk da suna da sunaye dayawa- asali gare su shine kasancewarsu alamomi ga addinai.
FAST DOWNLOAD

Asali ga bukukuwan idi, -duk da suna da sunaye dayawa- asali gare su shine kasancewarsu alamomi ga addinai.

Scan QR Code | Use a QR Code Scanner to fast download directly to your mobile device

Downloads
Scroll to Top
Scroll to Top