SIRNA HAJJII

SIRNA HAJJII

SIRNA HAJJII : Paanaalii fakkiiwwan afaan Arabaatiin qophaa’e, Kan kabajamoo Sheek Dr. Haysam Sarhaaniin qophaa’e, Kan inni isa keessatti wanta nama hajjii hajja'u barbaachisu hunda ifa galchu, Tarkaanfii tarkaanfiin, Haala bareedaa fi gabaabaa ta’een, Fakkii fi mallattoodhaan kaa'amee, Namni hajjii hajja'u dirqama guddaa kana akka Nabi Muhaammad Sallallaahu Alayhi Wasallam fidetti akka raawwatuuf, Innis kan jedhe : SIRNA HAJJII KEESSAN NARRAA FUDHAA. Sirna Hajjii: Suuraa barruu Afaan Oromootin...

Read More
FileAction
الأرومية .pdfViewDownload
Internal PDF Viewer
SIRNA HAJJII
FAST DOWNLOAD

SIRNA HAJJII

Scan QR Code | Use a QR Code Scanner to fast download directly to your mobile device

Downloads
Scroll to Top