Si të futem në Islam?

Si të futem në Islam?

Si të futem në Islam?

("Si të hyjë në Islam"): Është një seri shkrimesh akademike të docentit Hejthem Serhan, të cilat trajtojnë çështjet më të rëndësishme të Fesë Islame në formë pyetje, përgjigje. Në këtë broshurë u trajtua çështja e hyrjes në Islam, si e pranon personi Islamin? Çfarë detyre ka pasi pranon Islamin? Cilat janë çështjet më të nevojshme për muslimanin e ri, në mësimin e Islamit. ...

Read More
FileAction
Si të futem në Islam?ViewDownload
Si të futem në Islam?ViewDownload
Si të futem në IslamDownload
Internal PDF Viewer
Si të futem në Islam?
FAST DOWNLOAD

Si të futem në Islam?

Scan QR Code | Use a QR Code Scanner to fast download directly to your mobile device

Downloads
Scroll to Top