Хьэрыпыбзэм и хъэтl, Къурlэным и хъэтl.

Хьэрыпыбзэм и хъэтl, Къурlэным и хъэтl.

Хьэрыпыбзэм и хъэтlымрэ, гьэммэ жузымрэ Къурlэн тхылъым деж щызэгъэщlэн: Тхылъыр адыгэбзэкlэ тхащ, зытхар шейхъ Хьэйсэм Сэрхьанщ. Нэсхъкlэ зэджэ хъэтlым урегъасэр тхылъым, хьэрып алифбэм и хьэрыфхэм я тхыкlэу хъуар уегъэлъагъур, дин тхылъ зэмылlэужьыгъуэхэм дежи щапхъэхэр щыуегъэлъагъу....

Read More
FileAction
Хьэрыпыбзэм и хъэтl, Къурlэным и хъэтl.ViewDownload 
Internal PDF Viewer
Хьэрыпыбзэм и хъэтl, Къурlэным и хъэтl.
FAST DOWNLOAD

Хьэрыпыбзэм и хъэтl, Къурlэным и хъэтl.

Scan QR Code | Use a QR Code Scanner to fast download directly to your mobile device

Downloads
Scroll to Top
Scroll to Top