Sa unang sampung gabi sa buwan ng Dhul Hijjah

Sa unang sampung gabi sa buwan ng Dhul Hijjah

Sa unang sampung gabi sa buwan ng Dhul Hijjah Paano sasalubungin ang mga araw na ito? Ayon sa naiulat ni Ibn Abbas (kalugdan nawa sya ni Allah), sinabi ng Propeta Muhammad (suma kanya nawa ang kapayapaan ni Allah), "Walang araw na ang mabuting gawain dito ay lubos na minamahal ni Allah maliban sa mga araw na ito (unang sampung araw sa buwan ng Dhul Hijjah). Sila'y nagtanong: O Sugo ni Allah kahit ang pakikibaka para sa landas ni Allah? Sumagot ang Sugo ni Allah: "Kahit ang pakikibaka para sa landas...

Read More
FileAction
photo_٢٠٢٤-٠٦-٠٦_٢١-٥١-٥١.jpgDownload
Internal PDF Viewer
Sa unang sampung gabi sa buwan ng Dhul Hijjah
FAST DOWNLOAD

Sa unang sampung gabi sa buwan ng Dhul Hijjah

Scan QR Code | Use a QR Code Scanner to fast download directly to your mobile device

Downloads
Scroll to Top