Ritet e Haxhit

Ritet e Haxhit

Ritet e Haxhit

Ritet e Haxhit Ritet e Haxhit: Fotoskicë me ngjyra, në gjuhën shqipe, e përgatiti i nderuari mësues docenti Hejthem Serhan. Sqarohet në këtë fotoskicë, të gjitha veprimet që ka nevojë haxhiu ti dijë, hap pas hapi, në një formë tërheqëse të thjeshtësuar, e qartësuar me foto dhe shenja në mënyrë që ta bëjë haxhin, këtë detyrë madhështore siç e ka bërë Profeti Muhamed, lavdërimet dhe paqja e Allahut qofshin mbi të, i cili ka thënë: "Përfitoni, mësoni nga unë...

Read More
FileAction
البانيةViewDownload
مناسك الحج باللغة الالبانيةViewDownload
Ritet eDownload
Internal PDF Viewer
Ritet e Haxhit
FAST DOWNLOAD

Ritet e Haxhit

Scan QR Code | Use a QR Code Scanner to fast download directly to your mobile device

Downloads
Scroll to Top