Пайгамбардын намазынын баяндамасы

Пайгамбардын намазынын баяндамасы

Пайгамбардын (ага Аллахтын салам-салаваты болсун) намазынын баяндамасы: кыргыз тилинде сүрөттөрү менен буклет, даярдаган урматтуу шейх доктор Хейсам Сархан. Бул пайгамбардын ﷺ такбирден саламга чейин, өз көзүңүз менен көргөн сыяктуу, баяндоочу сүрөттөрү менен бирге кыскача...

Read More
FileAction
صفة الصلاة غرغيزي - للقراءةViewDownload 
صفة الصلاة غرغيزي -للطباعهViewDownload 
Internal PDF Viewer
Пайгамбардын намазынын баяндамасы
FAST DOWNLOAD

Пайгамбардын намазынын баяндамасы

Scan QR Code | Use a QR Code Scanner to fast download directly to your mobile device

Downloads
Scroll to Top
Scroll to Top