Olakšani komentar djela Kitabut-tevhid

Olakšani komentar djela Kitabut-tevhid

Olakšani komentar djela Kitabut-tevhid: knjiga na bosanskom jeziku, koju je napisao dr. Hejsem Serhan, a sažetak je komentara na Kitabut-tevhid od učenjaka Usejmina, Allah mu se smilovao, koja se smatra jednom od najkorisnijih savremenih knjiga u objašnjavanju tevhida koji je Allah naredio robovima. U knjizi se, također, objašnjava i veliki širk koji je suprotan tevhidu i mali širk koji narušava njegovu cjelovitost. Autor ovog Olakšanog komentara svoje je djelo izradio u prekrasnom ruhu,...

Read More
FileAction
Olakšani komentar djela Kitabut-tevhid بوسنيViewDownload 
التقسيم على القول المفيد البوسنيةDownload 
Internal PDF Viewer
Olakšani komentar djela Kitabut-tevhid
FAST DOWNLOAD

Olakšani komentar djela Kitabut-tevhid

Scan QR Code | Use a QR Code Scanner to fast download directly to your mobile device

Downloads
Scroll to Top
Scroll to Top