Nabi Muhammad – Sol lol lo hu ‘a lai hi wa sal lam – là ai, và Người đã dạy chúng ta những gì?

Nabi Muhammad – Sol lol lo hu ‘a lai hi wa sal lam – là ai, và Người đã dạy chúng ta những gì?

Nabi Muhammad – Sol lol lo hu ‘a lai hi wa sal lam – là ai, và Người đã dạy chúng ta những gì?

من هو النبي صلى الله عليه وسلم وماذا علمنا؟ كتيب باللغة الفيتنامية ، ألفه الدكتور هيثم سرحان، يبين فيه عظمة النبي صلى الله عليه وسلم وعظمة الدين والمبادئ  التي جاء بها. Ai là Nabi – Sol lol lo hu ‘a lai hi wa sal lam –, và chúng ta đã biết những gì? Một quyển sách nhỏ bằng tiếng Việt, do Tiến sĩ Haitham Sarhan biên soạn, trình...

Read More
FileAction
من هو النبي وماذا علمنا - مفردة - فيتنام.docxDownload 
من هو النبي وماذا علمنا - مفردة - فيتنام.pdfViewDownload 
Internal PDF Viewer
Nabi Muhammad – Sol lol lo hu ‘a lai hi wa sal lam – là ai, và Người đã dạy chúng ta những gì?
FAST DOWNLOAD

Nabi Muhammad – Sol lol lo hu ‘a lai hi wa sal lam – là ai, và Người đã dạy chúng ta những gì?

Scan QR Code | Use a QR Code Scanner to fast download directly to your mobile device

Downloads
Scroll to Top
Scroll to Top