Mësimi i kaligrafis shkrimore arabe, shkrimit te kuranit fisnik

Mësimi i kaligrafis shkrimore arabe, shkrimit te kuranit fisnik

Mësoje shkrimin arab dhe xhuzin Ammeh prej Mus-hafit, libër në gjuhën shqipe, përpiluar nga dr. Hejthem Serhan, synon mësimin e dorëshkrimit përmes gradualitetit në mësimin e shkronjave në gjendjet e saja të ndryshme, pastaj praktika e disa teksteve shkencore në këtë lëmi, po ashtu synon në mësimin e dorëshkrimit Uthman -me këtë shkrim është shkruar Kurani në kohën e Uthmanit radijAllahu anhu- përmes praktikimit të xhuzit Ammeh, pra është një libër atraktiv, i përshtatshëm...

Read More
FileAction
quran front albaniViewDownload 
quran back albaniViewDownload 
Mësimi i kaligrafis shkrimore arabe, shkrimit te kuranit fisnikViewDownload 
Internal PDF Viewer
Mësimi i kaligrafis shkrimore  arabe, shkrimit te kuranit fisnik
FAST DOWNLOAD

Mësimi i kaligrafis shkrimore arabe, shkrimit te kuranit fisnik

Scan QR Code | Use a QR Code Scanner to fast download directly to your mobile device

Downloads
Scroll to Top
Scroll to Top