Kalipunan ng mga aklat sa Tawhīd

Kalipunan ng mga aklat sa Tawhīd

  Ang Tatlong Katanungan sa Libingan, Ang Apat na Panuntunan at Gawain Nakakawalang-bisa sa Islam ng isang Muslim: Isang libro sa wikang Filipino, na isinulat ni Dr. Haytham Sarhan, at naglalaman ito: 1- Ang Tatlong Katanungan sa Libingan: Ito ay isang mahalagang mensahe na naglalaman ng mga saligan, na obligadong malaman ng isang tao; na kung saan sa mga ito ay tatanungin siya sa kanyang libingan, at ang mga uri ng pagsamba na iniutos ng Allāh sa kanya, kasama na ang pagpapaliwanag sa mga...

Read More
FileAction
Kalipunan ng mga aklat sa TawhīdViewDownload 
01 Ang tatlong saligan bakit tayo mag aarDownload 
02 فلبيني Ang Tatlong Saligan- Ang Panimula -Download 
03 فلبيني Ang Tatlong Saligan- Apat na usapin -Download 
04 فلبيني Ang Tatlong saligan- Ang Tatlong usapinDownload 
Internal PDF Viewer
Kalipunan ng mga aklat sa Tawhīd
FAST DOWNLOAD

Kalipunan ng mga aklat sa Tawhīd

Scan QR Code | Use a QR Code Scanner to fast download directly to your mobile device

Downloads
Scroll to Top
Scroll to Top