Giảng giải “Al-Usul As-Sittah” (Sáu nguyên tắc căn bản)

Giảng giải “Al-Usul As-Sittah” (Sáu nguyên tắc căn bản)

Giảng giải “Al-Usul As-Sittah” là một cuốn sách do Tiến sĩ Haitham Sarhan biên soạn, trong đó giải thích thông điệp về sáu nguyên tắc căn bản mà Sheikh Muhammad bin ‘Abdul Wahhab Sulaiman At-Tamimi đã viết. “Al-Usul As-Sittah” là một thông điệp mang nhiều lợi ích và ý nghĩa to lớn được trình bày ngắn gọn, trong đó, Sheikh đã đề cập đến sáu nguyên tắc lớn của giáo luật Islam cho việc giữ đạo và...

Read More
FileAction
شرح الأصول الستة - الفيتناميةViewDownload
شرح الأصول الستة - الفيتناميةViewDownload
Internal PDF Viewer
Giảng giải “Al-Usul As-Sittah” (Sáu nguyên tắc căn bản)
FAST DOWNLOAD

Giảng giải “Al-Usul As-Sittah” (Sáu nguyên tắc căn bản)

Scan QR Code | Use a QR Code Scanner to fast download directly to your mobile device

Downloads
Scroll to Top