Bằng chứng cho sứ mạng Nabi và dấu hiệu của sứ mạng Nabi

Bằng chứng cho sứ mạng Nabi và dấu hiệu của sứ mạng Nabi

دلائل النبوة باللغة الفيتنامية Bằng chứng cho sứ mạng Nabi) và (dấu hiệu của sứ mạng Nabi) Là Kinh Qur’an Yahya bin Aktham kể: Al-Mamun, lúc đó còn là thủ lĩnh (một vùng), đang ngồi cùng hội đồng xem xét - tức hội đồng tranh luận – có một nhóm người bước vào, trong đó có một người đàn ông Do Thái, ăn mặc đẹp, khuôn mặt xinh đẹp, có hương thơm. Yahya kể: Người Do Thái nói...

Read More
FileAction
دلائل النبوة باللغة الفيتنامية (القرآن الكريم) (1)ViewDownload
دلائل النبوَّة - الفيتناميةViewDownload
صورة واتساب بتاريخ 2024-05-26 في 21.13.41_ab071198.jpgDownload
Internal PDF Viewer
Bằng chứng cho sứ mạng Nabi và dấu hiệu của sứ mạng Nabi
FAST DOWNLOAD

Bằng chứng cho sứ mạng Nabi và dấu hiệu của sứ mạng Nabi

Scan QR Code | Use a QR Code Scanner to fast download directly to your mobile device

Downloads
Scroll to Top