Aprender a caligrafia árabe a caligrafia do nobre Al- Qur_an

Aprender a caligrafia árabe a caligrafia do nobre Al- Qur_an

Ọrọ soki nipa iwe naa. Kikọ nipa bi asen kọ Larubawa ati Juzhu A'mma inu Al-Qur’an Alapọnle: Iwe kan ni, tia kọ ni ede yoruba, ti Dokita Haitham Sarhan se, ogbero lati kọwa ni bi asen fi ọwọ kọ larubawa nipasẹ bibẹrẹ pẹlu kiko awọn lẹta ati isesi wọn loriṣiriṣi, lẹhinna okọwa bi asen lo lori diẹ ninu awọn ọrọ imọ-ijinlẹ, bakanna ogbero lati kọwa bi asen kọ larubawa Uthmany- eyiti o jẹ larubawa ti afi kọ Al-Qur'an ni akoko Uthman, ki...

Read More
FileAction
Aprender a caligrafia árabe a caligrafia do nobre Al- Qur_anViewDownload
Internal PDF Viewer
Aprender a caligrafia árabe a caligrafia do nobre Al- Qur_an
FAST DOWNLOAD

Aprender a caligrafia árabe a caligrafia do nobre Al- Qur_an

Scan QR Code | Use a QR Code Scanner to fast download directly to your mobile device

Downloads
Scroll to Top