Ang Pagpapaliwanag sa Aklat ANG MGA MAHAHALAGANG ARALIN para sa pamayanang MUSLIM

Ang Pagpapaliwanag sa Aklat ANG MGA MAHAHALAGANG ARALIN para sa pamayanang MUSLIM

Ang Pagpapaliwanag ng Al-Usul As-Sittah: Isinulat ni Dr. Haytham Sarhan, Sa loob nito ay ipinaliwanag niya ang aklat na Al-Usul Al-Sittah ni Shaykh Muhammad bin Sulayman Al-Tamimiy, Ito ay isang aklat na may maraming benepisyo at mahusay na kahulugan kasama ang pagdadaglat nito. Sa loob nito, binanggit ng Shaykh ang anim na dakilang pundasyon na dinala ng batas ng Islam upang itaguyod ang relihiyon at ang mundo nang magkasama. Ginawa itong malinaw at maliwanag, ganoon pa man, marami sa matatalinong...

Read More
FileAction
Ang Pagpapaliwanag sa Aklat ANG MGA MAHAHALAGANG ARALIN para sa pamayanang MUSLIMViewDownload 
paliwanag ng Mahalagang mga Aralin 01/الدروس المهمةDownload 
paliwanag ng Mahalagang mga Aralin 02/الدروس المهمةDownload 
paliwanag ng Mahalagang mga Aralin 03/الدروس المهمةDownload 
06 🇵🇭 paliwanag sa Pamamaraan ng Pagdarasal ng Propeta Muhammad (sumakanya nawa ang kapayapaan)Download 
Internal PDF Viewer
Ang Pagpapaliwanag sa Aklat ANG MGA MAHAHALAGANG ARALIN para sa pamayanang MUSLIM
FAST DOWNLOAD

Ang Pagpapaliwanag sa Aklat ANG MGA MAHAHALAGANG ARALIN para sa pamayanang MUSLIM

Scan QR Code | Use a QR Code Scanner to fast download directly to your mobile device

Downloads
Scroll to Top
Scroll to Top