ANG ARAW NG ARAFAH

ANG ARAW NG ARAFAH

ANG ARAW NG ARAFAH يوم عرفة باللغة الفلبينية Sa pagsikat ng araw sa ika-siyam ng buwan ng Dhul-Hijjah, ang mga nagsasagawa ng Hajj o pilgrimahe ay papunta patungo sa Arafah, na kung saan ito ay haligi ng Hajj. Ang araw ng Arafah ay araw na kung saan ito ay sasaksi para sa atin sa Araw ng Paghuhukom, at ang Allah ﷻ ay sumumpa sa araw na ito, bilang pagpapakita sa kadakilaan, gantimpala, karangalan na pumapaloob sa araw na ito. Sinabi ng Allah ﷻ : “Isinusumpa ko sa ipinangakong...

Read More
FileAction
photo_٢٠٢٤-٠٦-٠٦_١١-١٢-٤٨.jpgDownload
Internal PDF Viewer
ANG ARAW NG ARAFAH
FAST DOWNLOAD

ANG ARAW NG ARAFAH

Scan QR Code | Use a QR Code Scanner to fast download directly to your mobile device

Downloads
Scroll to Top