ANG BUWAN NG SHAWWAL

ANG BUWAN NG SHAWWAL

Ang buwan ng “Shawwal” ay malaking pintuan para sa patuloy na kabutihan pagkatapos ng Ramadhan. “Sinuman ang mag-ayuno sa Ramadhan at kanya itong sinundan ng anim na araw na pag-aayuno sa Shawwal ay katumbas ng isang taon na pag-aayuno”.   Nilinaw ng Propeta Muhammad ﷺ ang pag-aayuno sa Ramadhan, ito’y iisang buwan ngunit katumbas ang sampung buwan sa gantimpala, at anim na araw upang pagkumpleto sa isang taon. At ito’y upang makabawi sa ating pagkukulang sa obligadong pag-aayuno,...

Read More
FileAction
شهر شوال باللغة الفلبينية.pdfViewDownload
شهر شوال باللغة الفلبينيةViewDownload
Internal PDF Viewer
ANG BUWAN NG  SHAWWAL
FAST DOWNLOAD

ANG BUWAN NG SHAWWAL

Scan QR Code | Use a QR Code Scanner to fast download directly to your mobile device

Downloads
Scroll to Top