TAWHEED AL-ULUHIYAH (KAISAHAN NI ALLAH SA PAGSAMBA)

TAWHEED AL-ULUHIYAH (KAISAHAN NI ALLAH SA PAGSAMBA)

Pagkatapos maniwala ng isang tao sa Al-Rububiyah, kinakailangan ang pananamapalataya na si Allah ﷻ  ang Nag-iisa sa ating lantaran at patago na pagsamba, at hindi natin sasambahin ang kahit sino maliban sa natatanging tagapaglikha, nagbibigay ng biyaya, at tanging nangangasiwa sa Kanyang kaharian.   Ating mapapagtanto na hindi sapat na maniwala ang isang tao na mayroong nag-iisang tagapaglikha, nagbibigay ng biyaya, at hindi matatawag na isang Muslim. At kinakailangan na ating maging layunin...

Read More
FileAction
توحيد_الألوهية_باللغة_الفلبينيةViewDownload
توحيد_الألوهية_باللغة_الفلبينيةViewDownload
Internal PDF Viewer
TAWHEED AL-ULUHIYAH (KAISAHAN NI ALLAH SA PAGSAMBA)
FAST DOWNLOAD

TAWHEED AL-ULUHIYAH (KAISAHAN NI ALLAH SA PAGSAMBA)

Scan QR Code | Use a QR Code Scanner to fast download directly to your mobile device

Downloads
Scroll to Top