Përmbledhje e dobishme e historisë së Profetit Muhamed صلى الله عليه وسلم dhe virtytet e tij

Përmbledhje e dobishme e historisë së Profetit Muhamed صلى الله عليه وسلم dhe virtytet e tij

Përmbledhje e dobishme e historisë së Profetit Muhamed ﷺ dhe virtytet e tij, libër në gjuhën shqipe, përpiluar nga dr. Hejthem Serhan, ky libër përmban biografinë profetike në formë të shkurtër dhe koncize, aty përshkruhet historia e Profetit ﷺ, udhëzimi i tij, cilësitë e tij fizionomike dhe morale, familja dhe të afërmit e tij Këtë libër autori e ka zbukuruar me tabela dhe klasifikime, dhe pas çdo sektori ka vendos pyetje dhe provime, të gjitha këto pa zgjatje të panevojshme...

Read More
FileAction
Sira nebij (Albania)ViewDownload
Sira nebij (Albania) (3)ViewDownload
Internal PDF Viewer
Përmbledhje e dobishme e historisë së Profetit Muhamed صلى الله عليه وسلم dhe virtytet e tij
FAST DOWNLOAD

Përmbledhje e dobishme e historisë së Profetit Muhamed صلى الله عليه وسلم dhe virtytet e tij

Scan QR Code | Use a QR Code Scanner to fast download directly to your mobile device

Downloads
Scroll to Top