_آموزش خط عربی_(خط قرآن کریم)

_آموزش خط عربی_(خط قرآن کریم)

چکیده ای از کتاب تعلم الخط العربي وجزء عم من القرآن الكريم: فراگیری خط عربی و جز عم از قرآن کریم شیخ هیثم این کتاب را به زبان قمری به تحریر در آورده که هدف آن فراگیری خط نسخ از لابه لای فراگیری پلکانی و تدریجی حرف ها با حالت های گوناگون آن است سپس به تطبیق دادن آن بر برخی متن های علمی...

Read More
FileAction
تعلم الخط العربي وكتابة المصحفViewDownload
Internal PDF Viewer
_آموزش خط عربی_(خط قرآن کریم)
FAST DOWNLOAD

_آموزش خط عربی_(خط قرآن کریم)

Scan QR Code | Use a QR Code Scanner to fast download directly to your mobile device

Downloads
Scroll to Top