नबी (स.) को नमाज पढ्ने त􀄯रका।

नबी (स.) को नमाज पढ्ने त􀄯रका।

पैगम्बरको नमाजको विधि : डा. हैथम सरहानले तयार पारेको नेपाली भाषामा एउटा चित्रित प्यानल। यसले पैगम्बरको नमाजको तकबीरदेखि अभिवादनसम्म वर्णनको सारांश समावेश गर्दछ, मानौं तपाईंले यसलाई दृष्टान्तसहित...

Read More
FileAction
نيبالية صفة الصلاة(नमाज को विधि)ViewDownload 
Internal PDF Viewer
नबी (स.) को नमाज पढ्ने त􀄯रका।
FAST DOWNLOAD

नबी (स.) को नमाज पढ्ने त􀄯रका।

Scan QR Code | Use a QR Code Scanner to fast download directly to your mobile device

Downloads
Scroll to Top
Scroll to Top