کودک مسلمان

کودک مسلمان

کتاب المسلم الصغير: کتابی است به زبان فارسی که توسط سایت "ألعب و أتعلم" با سرپرستی شیخ دکتر هیثم سرحان تهیه شده است ٬ و این متن شامل پایه های اسلام و اخلاق برای کودک مسلمان است که در لباسی بسیار زیبا و هیجان انگیزی آورده شده که باعث سرگرمی و تشویق نسبت به کتاب می گردد. كتاب المسلم...

Read More
FileAction
المسلم الصغير - فارسي (2) (1)ViewDownload
Internal PDF Viewer
کودک مسلمان
FAST DOWNLOAD

کودک مسلمان

Scan QR Code | Use a QR Code Scanner to fast download directly to your mobile device

Downloads
Scroll to Top