زه څرنګه اسلام كي داخل شم؟

زه څرنګه اسلام كي داخل شم؟

زه څرنګه اسلام كي داخل شم؟

چمکۍ : (څنګه اسلام قبول کړم): د ډاکټر هیثم سرحان یوه علمي كړۍ ده چې په هغي کې هغه د پوښتنې او ځواب په بڼه خورا مهم حقوقي مسایل په ګوته کوي. په دې خپرونه کې پر دې بحث شوی چې اسلام ته د داخلېدو مسئله څنګه ده، او څنګه يو إنسان مسلمان کېږي؟ د اسلام له منلو وروسته باید څه وکړي؟ تر ټولو مهم...

Read More
FileAction
زه څرنګه اسلام كي داخل شم؟ViewDownload
زه څرنګه اسلام كي داخل شم؟ViewDownload
زه څرنګه اسلام كي داخل شم؟Download
Internal PDF Viewer
زه څرنګه اسلام كي داخل شم؟
FAST DOWNLOAD

زه څرنګه اسلام كي داخل شم؟

Scan QR Code | Use a QR Code Scanner to fast download directly to your mobile device

Downloads
Scroll to Top