دعامو خلکو لپاره د مهمو درسونو شرح

دعامو خلکو لپاره د مهمو درسونو شرح

 اصول بشتو 🇵🇰🇦🇫 دقبر ددري سوالونو شرح. دامت لپاره د ضروري درسونو د متن شرح: په پښتو ژبه کي: دا کتاب دکتور هیثم سرحان تالیف کړي دي، او دا د امام ابن باز رحمه الله د (امت لپاره مهم درسونو ) د متن شرح ده، چه په دي کي دشرعي علومو هغه مجموعه راجمع کړي دي کوم چه د فقهي احکامو او عقیدي...

Read More
FileAction
دعامو خلکو لپاره د مهمو درسونو شرحViewDownload 
02/01 🇵🇰🇦🇫 مقدمة.Download 
02/02 🇵🇰🇦🇫 تفسيرDownload 
03/03 🇵🇰🇦🇫 سلور مسائلDownload 
03/04 🇵🇰🇦🇫 دتوحید تعریفDownload 
03/05 🇵🇰🇦🇫 دري مسائلسوالونهDownload 
Internal PDF Viewer
دعامو خلکو لپاره د مهمو درسونو شرح
FAST DOWNLOAD

دعامو خلکو لپاره د مهمو درسونو شرح

Scan QR Code | Use a QR Code Scanner to fast download directly to your mobile device

Downloads
Scroll to Top
Scroll to Top