حقوق فارسى چکیده از حقوق فطری که شریعت اسلام تایید نموده است ابن العثیمین رحمه الله

حقوق فارسى چکیده از حقوق فطری که شریعت اسلام تایید نموده است ابن العثیمین رحمه الله

1- حق الله متعال اینکه الله یکتا و بی‌شریک را عبادت کنی و بنده‌ی خاکسار و فروتنی در برابر او باشی و از او فرمان ببری و از آنچه نهی فرموده، بپرهیزی و سخنش را تصدیق نمایی. این، عقیده‌ای والا، ایمانی راستین و عملی شایسته و ثمربخش است: عقیده‌ای بر پایه‌ی محبت و تعظیم که ثمره‌اش اخلاص...

Read More
FileAction
حقوق فارسى چکیده از حقوق فطری که شریعت اسلام تایید نموده است ابن العثیمین رحمه اللهViewDownload
Internal PDF Viewer
حقوق فارسى چکیده از حقوق فطری که شریعت اسلام تایید نموده است ابن العثیمین رحمه الله
FAST DOWNLOAD

حقوق فارسى چکیده از حقوق فطری که شریعت اسلام تایید نموده است ابن العثیمین رحمه الله

Scan QR Code | Use a QR Code Scanner to fast download directly to your mobile device

Downloads
Scroll to Top