குர்ஆன் – தமிழ் மொழிபெயர்ப்பு

குர்ஆன் - தமிழ் மொழிபெயர்ப்பு

القرآن الكريم அல்குர்ஆன் வார்த்தைகளில் மிகச்சிறந்ததாகும்; ஏனெனில், அது அல்லாஹ்வின் வார்த்தையாகும். அதனை அல்லாஹ் வானவர்களில் மிகச் சிறந்தவரான ஜிப்ரீல் (அலைஹிஸ்ஸலாம்) அவர்கள் மூலம், தூதர்களில்...

Read More
FileAction
التاميليةViewDownload 
Internal PDF Viewer
குர்ஆன் - தமிழ் மொழிபெயர்ப்பு
FAST DOWNLOAD

குர்ஆன் - தமிழ் மொழிபெயர்ப்பு

Scan QR Code | Use a QR Code Scanner to fast download directly to your mobile device

Downloads
Scroll to Top
Scroll to Top