Awọn oru mẹwa Oun ni awọn oru oṣu Dhul-Hijjah Kini a fẹ fi pade awọn ọjọ wọnyi?

Awọn oru mẹwa Oun ni awọn oru oṣu Dhul-Hijjah Kini a fẹ fi pade awọn ọjọ wọnyi?

Awọn oru mẹwa Oun ni awọn oru oṣu Dhul-Hijjah Kini a fẹ fi pade awọn ọjọ wọnyi? Lati ọdọ Ibnu Abbas, o sọpe: Anabi - ki ikẹ ati ọla Ọlọhun maa baa - sọ pe: Kò sí awọn ọjọ́ kan tí Ọlọ́hun nifẹ si iṣẹ́ rere ninu wọn ju àwọn ọjọ́ wọ̀nyii lọ. (Iyẹn awọn ọjọ mẹwa akọọkọ) Wọn sọ pe: Irẹ Ojiṣẹ Ọlọhun, ṣe koda ki o jẹ pe jijagun si oju ọna Ọlọhun ni iṣẹ naa? O sọ pe: beeni, koda ki o jẹ...

Read More
FileAction
ليال عشر لغة يوربا.docxViewDownload
صورة واتساب بتاريخ 2024-06-08 في 12.59.18_72ceafa0.jpgDownload
Internal PDF Viewer
Awọn oru mẹwa Oun ni awọn oru oṣu Dhul-Hijjah   Kini a fẹ fi pade awọn ọjọ wọnyi?
FAST DOWNLOAD

Awọn oru mẹwa Oun ni awọn oru oṣu Dhul-Hijjah Kini a fẹ fi pade awọn ọjọ wọnyi?

Scan QR Code | Use a QR Code Scanner to fast download directly to your mobile device

Downloads
Scroll to Top