Qusba sannat elle nel culakkel macah qafadewaynaah?

Qusba sannat elle nel culakkel macah qafadewaynaah

Qusba sannat elle nel culakkel macah qafadewaynaah?

Qaadaak qiidittey essekexxa haanah iyya ummaanih marih garil le migaqtaallay ikkah,kulli marak le diinih qalaama. فهي سمة من السمات التي تتميز بها كل ملة وأتباعها عن غيرهم. Ummaanih mari astay geeri marak edde is cagalah iyya leeh,ken kataya mari ken edde kataya tokkel. وقد تواترت النصوص الشرعية بحصر أعياد المسلمين في عيدين كل عام. هما الفطر والأضحى Agaagul simi yallih KITAABIH addaa kee...

Read More
FileAction
Qusba sannat elle nel culakkel macah qafadewaynaahDownload
Internal PDF Viewer
Qusba sannat elle nel culakkel macah qafadewaynaah?
FAST DOWNLOAD

Qusba sannat elle nel culakkel macah qafadewaynaah?

Scan QR Code | Use a QR Code Scanner to fast download directly to your mobile device

Downloads
Scroll to Top