ANG AWLIYAA NI ALLAH ﷻ

ANG AWLIYAA NI ALLAH ﷻ

Sino ang tinatawag na “Awliyaa Allah” (alagad ni Allah)? Mayroong mga tao na nag-aakala na ang Awliya ni Allah ﷻ ay kung sino ang mga nasa libingan, o nasa ilalim ng simboryo(dome).   Ang Wali ay kinakailangan na mananamplataya, matatakutin sa Allah, kahit ano pa ang kanyang kalagayan sa lupa, sinabi ni Allah ﷻ sa Qur’an: “Katotohanan ang mga Awliyah ni Allah, sila ay walang madaramang pangamba at sila ay walang mararanasan na kalungkutan. Sila ay yaong mga tunay na naniniwala at...

Read More
FileAction
من_هم_أولياء_الله؟_باللغة_الفلبينيةViewDownload
من_هم_أولياء_الله؟_باللغة_الفلبينيةViewDownload
Internal PDF Viewer
ANG AWLIYAA NI ALLAH ﷻ
FAST DOWNLOAD

ANG AWLIYAA NI ALLAH ﷻ

Scan QR Code | Use a QR Code Scanner to fast download directly to your mobile device

Downloads
Scroll to Top