وليال عشر شبهای ذی الحجه چگونه از این روزها استقبال کنیم؟

وليال عشر شبهای ذی الحجه چگونه از این روزها استقبال کنیم؟

وليال عشر شبهای ذی الحجه چگونه از این روزها استقبال کنیم؟ از ابن عباس رضي الله عنه روایت است که پیامبر صلی الله علیه وسلم می فرماید: الله عمل صالح را در این روزها از هر روز دیگر دوست دارد.(یعنی روزهای ذی حجه) صحابه گفتند :يا رسول الله حتی جهاد في سبيل الله ؟ پیامبر صلی الله علیه وسلم...

Read More
FileAction
photo_٢٠٢٤-٠٦-٠٧_١٢-٤٢-٠٨.jpgDownload
Internal PDF Viewer
وليال عشر شبهای ذی الحجه  چگونه از این روزها استقبال کنیم؟
FAST DOWNLOAD

وليال عشر شبهای ذی الحجه چگونه از این روزها استقبال کنیم؟

Scan QR Code | Use a QR Code Scanner to fast download directly to your mobile device

Downloads
Scroll to Top